Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

15 czerwca 2020 r. Komisja Oceny Projektów RPO WL 2014-2020 zakończyła ocenę formalną projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 90+490 do km 115+875 (Biłgoraj – granica województwa) o długości 25,385 km” złożonego w trybie pozakonkursowym do Działania 8.1 Regionalny układ transportowy w RPO WL na lata 2014-2020.

Projekt spełnił kryteria formalne i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach Działania 8.1 Regionalny układ transportowy w RPO WL na lata 2014-2020– tryb pozakonkursowy – nabór RPLU.08.01.00-IZ.00-06-S01/19

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Semeniuk (EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry