Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

15 czerwca 2020 r. zakończyła się ocena warunków formalnych projektu "Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku” złożonego w trybie pozakonkursowym do Działania 13.3: Rewitalizacja obszarów miejskich w RPO WL na lata 2014-2020.

Projekt spełnił wymogi formalne i został zakwalifikowany do oceny formalnej w ramach Działania 13.3: Rewitalizacja obszarów miejskich w RPO WL na lata 2014-2020 – tryb pozakonkursowy – nabór RPLU.13.03.00-IZ.00-06-S02/20.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Semeniuk (EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry