Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, iż uruchomiony został system zaliczkowy dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Nabór nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19. Wdrożenie mechanizmu zaliczkowego ma na celu przyspieszenie wypłaty środków finansowych oraz zapewnienie płynności finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji projektów.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane Beneficjentom za pośrednictwem systemu SL2014.

Ostatnia modyfikacja:

Dawid Hryciuk (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry