Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Nabór przedsięwzięć strategicznych jest jednym z elementów identyfikacji przedsięwzięć w ramach procesów wdrożeniowych, służących realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Celem naboru przedsięwzięć strategicznych jest opracowanie, spójnego z wizją rozwoju województwa i celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, wykazu przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia rozwoju województwa, z uwzględnieniem zapisów aktualnych dokumentów strategicznych i programowych oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Wyłonione w drodze naboru przedsięwzięcia będą wykorzystywane w pracach nad kształtowaniem programów operacyjnych i będą służyły do wspierania beneficjentów w różnych procesach implementacyjnych.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą zgłaszać propozycje przedsięwzięć strategicznych w terminie od dnia 1.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r.

Szczegółowe informacje o sposobie i trybie zgłaszania propozycji przedsięwzięć dostępne są na stronie internetowej strategia.lubelskie.pl.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry