Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

W dniu 30 marca 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do realizacji projekt pt. „Ekonomia Społeczna - Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” złożony w ramach naboru pozakonkursowego nr RPLU.11.03.00-IZ.00-06-NB1/20 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie działań koordynacyjnych w obszarze ekonomii społecznej w województwie lubelskim prowadzonych przez ROPS w Lublinie.

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach poprzedniego projektu realizowanego w okresie 2017-2020, ale zawiera również nowe elementy. Są one odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, sytuację na rynku pracy i wśród grupy docelowej objętej wsparciem w ramach sektora ekonomii społecznej.

W ramach projektu planowane są poniższe działania:

- podniesienie jakości współpracy JST z PES,

- rozbudowanie platformy współpracy oraz

- zaangażowanie JST w zlecanie usług społecznych przy jednoczesnym podniesieniu kompetencji PES uzyskanych podczas spotkań sieciujących, warsztatów wyjazdowych.

Działania te przyczynią się do podniesienia efektywności sektora ES i wzrostu zatrudnialności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu pozakonkursowego wynosi 1 767 144,00 zł, w tym kwota dofinansowania projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 502 072,40 zł oraz wysokość wkładu własnego ze środków Województwa Lubelskiego wynosi 265 071,60 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Załączniki

  1. Plik arkusza kalkulacyjnego Informacja o projekcie pozakonkursowym, który został wybrany i zatwierdzony do dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 30 marca 2021 r. uchwałą nr CCXLIX/4448/2021 xlsx , 46,59 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Monika Zawadzka (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry