Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok. Wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. W zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014 – 2020

  a) zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiortstw
 2. W zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020:

  a) w Działaniu 12.4 Kształcenie zawodowe, który został ogłoszony w lutym br. uzupełniono kolumnę pn. Kwota dofinansowania z budżetu państwa oraz usunięto zapisy warunkujące ogłoszenie konkursu.

  b) zrezygnowano z konkursu w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, którego ogłoszenie pierwotnie zaplanowano na maj br. Konkurs ten generuje bowiem konieczność realizacji projektu za pośrednictwem operatora Bazy Usług Rozwojowych a potencjalne niepowodzenie na etapie realizacji powoduje zamrożenie znacznych środków. Jest to rozwiązanie praktycznie niestosowane (wyjątek stanowi wdrażanie Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP). Na obecnym etapie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 konieczne jest stosowanie przedsięwzięć znanych i sprawdzonych, które gwarantują właściwe wydatkowanie środków

  c) zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

Załączniki
 1. Plik PDF Zmiany w harmonogramie naboru wniosków na 2020 rok z 24 marca 2020r. pdf , 971,42 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry