Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył kwotę dofinansowania w dwóch naborach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dzięki tej decyzji, samorządowcy z miast Biłgoraj i Chełm oraz gmin Wisznice, Abramów i Sosnowica odebrali dzisiaj z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisława Szweda umowy na dofinansowanie projektów z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego (w ramach Działania 4.1 oraz Działania 7.1). Projekty opiewają na kwotę ponad 14 mln zł, z czego blisko 8,2 mln zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu to nazwa projektu, który zrealizuje Miasto Chełm. Projekt zakłada poprawę dostępności do zabytku kultury i zasobów dziedzictwa kulturalnego. Warto zaznaczyć, że obecnie w budynku objętym zakresem rzeczowym projektu mieści się Dział Sztuki Muzeum Ziemi Chełmskiej (jednostki kultury podległej miastu). W ramach projektu wykonane będą m.in. wewnętrzne i zewnętrzne roboty budowlane (hydroizolacyjne, murarskie, tynkarskie, stolarskie, sanitarne, c.o., elektryczne), a teren wokół budynku zostanie zagospodarowany (z odpowiednim odwodnieniem). Na ten cel przeznaczono ponad 3 mln zł, z czego unijne wsparcie pokryje blisko 2,4 mln zł kosztów. Rewitalizacja zakłada:

 • wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców i potencjalnych turystów (szacuje się na 2 400 osób/rok),
 • odnowiony budynek otrzyma niezbędne wyposażenie,
 • poprawę warunków lokalowych związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej Miasta Chełm (w tym z dostosowaniem budynku dla osób z niepełnosprawnościami).

Jako ciekawostkę podajemy fakt, iż ze względu na wartość historyczną zasobów dziedzictwa kulturowego kaplicy (budynku po unickiej cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja), roboty będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytków.

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Cztery samorządy zrealizują inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. W tym gronie znalazło się miasto Biłgoraj, które zrealizuje projekt pn. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Biłgoraju – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Kwota przeznaczona na jego realizację wynosi 5 mln zł, a blisko 2,2 mln zł to wsparcie z UE. Inwestycja dotyczy zakupu i montażu 356 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w tym 41 instalacji zlokalizowanych będzie na budynkach gospodarczych.

Kolejnym samorządem, który zyska na zwiększeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego alokacji
w Działaniu 4.1 jest Gmina Wisznice. W ramach projektu wartego ponad 2,6 mln zł na jej terenie zamontowanych zostanie 158 instalacji solarnych, 22 kotły na pellet, 14 kotły zgazowujące drewno oraz 10 instalacji fotowoltaicznych. Projekt o nazwie Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii
w Gminie Wisznice
otrzyma ponad 2 mln zł unijnego dofinansowania.

Gmina Abramów również skorzysta na zwiększonym dofinansowaniu. Jej inwestycja opiewająca na kwotę sięgającą prawie 1,5 mln zł, otrzyma blisko 700 tys. wsparcia z funduszy europejskich. Chodzi
o projekt pn. Instalacje fotowoltaiczne w gminie Abramów, który pozwoli na montaż 80 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach mieszkańców.

Ostatni projekt zakłada montaż 83 instalacji fotowoltaicznych, 14 instalacji solarnych, 12 kotłów na biomasę oraz 3 powietrznych pomp ciepła. Realizować go będzie Gmina Sosnowica, która na ten cel przeznaczy ponad 1,8 mln zł. Wsparcie unijne w inwestycji pt. Odnawialne źródła energii - czyste powietrze w gminie Sosnowica pokryje blisko 1,1 mln zł kosztów.

Podsumowanie naborów RPO WL 2014-2020

W ramach z Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE realizowanych będzie łącznie 313 umów na łączną kwotę dofinansowania z UE blisko 800,5 mln zł. Łącznie projekty zakładają m.in.:

 • budowę 98 823 jednostek wytwarzania energii z OZE,
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 221 762,17 ton ekwiwalentu CO2 ,
 • możliwość pozyskania ok. 450,86 MW dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach w Działania 7.1 realizowanych będzie 116 umów na łączną kwotę dofinansowania z UE 230,5 mln zł. W sumie projekty zakładają m.in.:

 • objęcie wsparciem 152 obiektów zasobów kultury,
 • objęcie wsparciem 40 instytucji kultury,
 • objecie wsparciem 52 obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego,
 • szacowany wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach objętych wsparciem wynosi 254 714 osób/rok,
 • szacowana liczba osób korzystających z obiektów kultury objętych wsparciem 919 795 (rocznie).

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry