Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

WYDŁUŻENIE TERMINU NA POPRAWĘ WNIOSKÓW Z DZIAŁANIA 4.2

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie podejmowania działań, mających na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie podjęła decyzję o wydłużeniu z 7 do 14 dni* terminu na składanie przez Wnioskodawców poprawy/uzupełnień na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach – nr konkursu RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20.

*Termin 14 dni (kalendarzowych) jest liczony od dnia następnego po dniu wysłania do Wnioskodawcy w systemie LSI2014 pisma w sprawie poprawy/uzupełnienia.

Komunikaty

Dostępnych 30 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Dawid Hryciuk (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry