Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród dokumentów

Dokument

W dokumencie znajdziesz szczegółowe informacje (m.in. definicję i metodologię obliczania wartości wskaźnika) dotyczące wskaźników mierzonych na poziomie projektu w działaniach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego (EFRR).

Zakres podręcznika obejmuje wskaźniki kluczowe (znajdujące się na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych załączonej do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020, jak i specyficzne dla RPO WL 2014-2020.

Dzięki podręcznikowi dobierzesz i ustalisz wartości docelowe wskaźników w Twoich, planowanych projektach. Z uwagi na możliwe doprecyzowania definicji i metodologii zarówno wskaźników kluczowych, jak i specyficznych, dokument będzie na bieżąco aktualizowany.

UWAGA! W każdym regulaminie konkursu w załączniku nr 5 Opis wskaźników, znajduje się kompletna lista wskaźników wraz z definicjami i metodologią ich obliczania, wiążąca dla wszystkich projektów składanych w odpowiedzi na konkretny konkurs.

Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach RPO WL 2014-2020 opracował zewnętrzny ekspert na potrzeby ewaluacji Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach RPO WL 2014-2020.


Data podpisania:

Data wejścia w życie:

Załączniki

  1. Plik PDF Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 z 23 lipca 2019 pdf , 4,84 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry