Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród wydarzeń

Flaga Szkolenie
Ikona czasu 16-03-2020 godz. 00:00 16-03-2020 godz. 23:59

Organizator

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie informujemy, że wszystkie szkolenia dedykowane beneficjentom RPO WL zostały czasowo wstrzymane.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie informował o wznowieniu procedury organizacji szkolenia za pośrednictwem strony internetowej: rpo.lubelskie.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Warunki kontraktowe FIDIC w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych” dla beneficjentów RPO WL.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu stosowania warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i prawo budowlane. Udzielanie praktycznych wskazówek w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu budowy, realizacji umowy o roboty budowlane opartej o warunki kontraktowe FIDIC.

Forma zajęć

Wykłady – prezentacja tematu przez prowadzącego oraz warsztaty – metoda szkoleniowa w grupach. Uczestnicy przy pomocy prowadzącego wspólnie analizują zagadnienia związane z tematem szkolenia i swoją skuteczność jako zespołu, aby podjąć działania, w które będą w przyszłości zaangażowani.

Kto może wziąć udział?

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o napisanie nazwy projektu realizowanego w ramach RPO WL w formularzu zgłoszeniowym w rubryce uwagi.

Termin rekrutacji

3-16 marca 2020 r.

Jak się zgłosić?

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danej instytucji, maksymalnie dwóch osób w przypadku dostępności miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak możliwości wypełnienia formularza oznacza, że ze względu na zgłoszenie maksymalnej liczby uczestników nabór został zamknięty i nie jest już możliwy zapis na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu powiadomimy e-mailowo o jego terminie.

Wypełnij i wyślij formularz.

Zgłoszenia wypełnione niekompletnie nie będą brane pod uwagę. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy.

Doradź nam, jakich szkoleń potrzebujesz

Wypełnij ankietę i zaproponuj jakiego szkolenia oczekujesz. Otrzymane sugestie i propozycje pozwolą nam na przygotowanie oferty, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom.

Kontakt w sprawie szkoleń

Tel. (81) 44 16 761

Przetwarzanie danych:

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1-dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisu na szkolenie.

Ostatnia modyfikacja:

Jacek Olejniczak (EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry