Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród wydarzeń

Flaga Szkolenie
Ikona czasu 20-01-2020 godz. 00:00 31-01-2020 godz. 00:00
Lokalizacja Lublin

Organizator

DW EFRR

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie informujemy, że wszystkie szkolenia dedykowane beneficjentom RPO WL zostały czasowo wstrzymane.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie informował o wznowieniu procedury organizacji szkolenia za pośrednictwem strony internetowej: rpo.lubelskie.pl

WAŻNE!

Ze względu na wyczerpany limit miejsc rekrutacja została zakończona. Bardzo dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Informujemy że od dnia 29 stycznia br. do 31 stycznia br. zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Zachowanie trwałości projektów finansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020”.

Cel szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojęcia trwałości projektu oraz zagadnień z nim związanych. Omówienie możliwych dla beneficjenta sankcji związanych z naruszeniem zasad trwałości projektu.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie krótkich wykładów i przede wszystkim aktywnymi metodami, z uwzględnieniem formy warsztatowej angażującej wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów teoretycznych, jak i ćwiczeń praktycznych. Formuła szkolenia uwzględnia również dyskusje, ćwiczenia i analizę przypadków.

Kto może wziąć udział?

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o napisanie nazwy projektu w formularzu zgłoszeniowym w rubryce uwagi.

Termin rekrutacji

20-31 stycznia 2020 r.

Jak się zgłosić?

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danej instytucji, maksymalnie dwóch osób w przypadku dostępności miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak możliwości wypełnienia formularza oznacza, że ze względu na zgłoszenie maksymalnej liczby uczestników nabór został zamknięty i nie jest już możliwy zapis na spotkanie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu powiadomimy e-mailowo o jego terminie.

Wypełnij i wyślij formularz.

Zgłoszenia wypełnione niekompletnie nie będą brane pod uwagę. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy.

Doradź nam, jakich szkoleń potrzebujesz

Wypełnij ankietę i zaproponuj jakiego szkolenia oczekujesz. Otrzymane sugestie i propozycje pozwolą nam na przygotowanie oferty, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom.

Kontakt w sprawie szkoleń

Tel. (81) 44 16 761

Przetwarzanie danych:

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1-dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisu na szkoleniu.

Ostatnia modyfikacja:

Jacek Olejniczak (EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry