Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

  • Instytucja Pośrednicząca Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

    Podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia albo umowy zawartych z instytucją zarządzającą, realizacja zadań w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego. IZ RPO WL 2014-2020 powierzyła funkcję IP dla: Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Miastu Lublin (Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry