Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

 • Monitorowanie rzeczowe Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

  Monitorowanie postępu realizacji programów i projektów poprzez system wskaźników określonych w dokumentach programowych. Monitorowanie postępów realizacji Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 odbywa się na dwóch poziomach:
  - na poziomie programu – wskaźniki umieszczone w dokumencie RPO WL 2014-2020 – za ich osiągnięcie i monitorowanie odpowiedzialna jest IZ przed KE,
  - na poziomie projektu – wskaźniki wybrane do monitorowania w poszczególnych projektach (na podstawie dokumentu SZOOP) – za ich osiągnięcie odpowiedzialny jest Beneficjent przed IZ/IP, który sprawozdaje z ich realizacji we wnioskach o płatność.
  Na poziomie programu monitorowane są poniższe rodzaje wskaźników:
  - wskaźniki rezultatu strategicznego EFRR– źródło: statystyka publiczna,
  - wskaźniki rezultatu długoterminowego EFS – źródło: badania ewaluacyjne projektów realizowanych w RPO WL 2014-2020,
  - wskaźniki rezultatu bezpośredniego EFRR i EFS – źródło: dane monitoringowe z projektów,
  - wskaźniki produktu EFRR i EFS - źródło: dane monitoringowe z projektów.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry