Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

  • Wniosek o płatność Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

    Wniosek składany przez beneficjenta obrazuje postęp rzeczowo-finansowy projektu. Służy wnioskowaniu przez beneficjenta o wypłacenie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Występują cztery podstawowe rodzaje wniosków: sprawozdawczy, o refundację, o zaliczkę oraz rozliczający zaliczkę. Możliwe jest łączenie różnych rodzajów wniosków. Wnioski powinny być składane zgodnie z zatwierdzonym przez IZ RPO WL 2014-2020 harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik do umowy, co najmniej raz na trzy miesiące (w przypadku braku wydatków do rozliczenia należy złożyć wniosek sprawozdawczy).

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry