Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

  • Wskaźniki rezultatu bezpośredniego EFS Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

    Wskaźniki dotyczące oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy i odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia - do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Wskaźniki monitorowane na poziomie projektu wybierane są z umieszczonej w SZOOP listy wskaźników rezultatu dla poszczególnych Działań RPO WL 2014-2020 finansowanych ze środków EFS.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry