Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

  • Wskaźniki specyficzne Ikona klawisza w prawo Ikona klawisza w dół

    Wykraczające poza listę wskaźników kluczowych dodatkowe wskaźniki określone przez Instytucję Zarządzającą RPO WL 2014-2020 na poziomie Programu, SZOOP i projektu w celu uzyskania informacji o konkretnych formach wsparcia realizowanych przez beneficjenta lub specyficznych dla działania. Wśród wskaźników specyficznych znajdują się zarówno wskaźniki produktu jak i rezultatu bezpośredniego (dla EFS i EFRR) monitorowane na poziomie programu oraz na poziomie projektu.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry