Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym uprzejmie informuje, że na mocy Uchwały Nr XVII/281/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. zmianie uległ załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/101/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. określający udział przedstawicieli strony samorządowej, rządowej oraz partnerów spoza administracji w składzie KM RPO. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR), władze miejskie, w związku z zadaniami związanymi z zarządzaniem i wdrażaniem Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w ramach RPO, w systemie realizacji Programu powinny pełnić rolę Instytucji Pośredniczących (IP). W związku z powyższym oraz na podstawie wytycznych MIR w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, zgodnie z którymi w skład Komitetów muszą wchodzić przedstawiciele każdej IP ustanowionej dla danego Programu, dokonano zmiany ww. uchwały polegającej na wskazaniu w składzie KM RPO przedstawiciela Miasta Lublin jako przedstawiciela IP.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym uprzejmie informuje, że na mocy Uchwały Nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. został przyjęty dokument pn. Zasady ustalenia składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który określa ogólne zasady dotyczące składu KM RPO, szczegółowo wymienia przedstawicieli poszczególnych instytucji i organizacji tworzących Komitet, sposób ich wskazania przez poszczególne podmioty oraz zasady dokonywania zmian jego składu. Dokument ten stanowi dla Instytucji Zarządzającej procedurę postępowania podczas procesu tworzenia KM RPO.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry