Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Tryb negocjacyjno-uzgodnieniowy w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 jest przewidziany wyłącznie dla projektów znajdujących się w dokumencie: Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętym i aktualizowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Cel trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego

Weryfikacja projektów umieszczonych w ww. dokumencie pod kątem możliwości ich realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Ocena projektów w trybie nagocjacyjno-uzgodnieniowym

Weryfikacja odbywa się w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WL. Dodatkowo uzupełniona jest o negocjacje i uzgodnienia z wnioskodawcą.

Po pozytywnej weryfikacji projekt może uzyskać:

  • dodatkowe punkty na ocenie wniosków w trybie konkursowym,

lub

  • status projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym.

Zasady składania fiszek projektowych

Instytucja Zarządzająca RPO WL zwróci się bezpośrednio do wnioskodawców z prośbą o wypełnienie fiszki projektowej (w ramach trybu negocjacyjno–uzgodnieniowego), w ciągu 90 dni od zatwierdzenia listy przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Dobre rady

Pobierz dokumenty do trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego.