Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Integralność działań rozwojowych, postulowana w Polityce Spójności Unii Europejskiej, wynika z potrzeby koordynowania różnych przedsięwzięć branżowych, sektorowych, specjalistycznych, publicznych i prywatnych, dokonywanego w myśl zasad efektywności i zrównoważonego rozwoju. Wobec narastania aktywności gospodarczej i społecznej różnych aktorów oraz wynikających z nich przekształceń środowiska, istotnym zadaniem samorządów (i innych podmiotów publicznych) jest nie tylko tworzenie warunków dla realizacji takich przedsięwzięć, ale także ich koordynacja, stosownie do wyzwań ekonomicznych, środowiskowych, klimatycznych, społecznych i demograficznych naszych czasów, z poczuciem odpowiedzialności za przyszłość.

IZ RPO przedstawia poniżej dokument pt. Strategiczne plany terytorialne. Przewodnik w zakresie przygotowania dokumentów dla przedsięwzięć o zintegrowanym charakterze, który ma być materiałem pomocnym dla wszystkich podmiotów realizujących przedsięwzięcia zintegrowane.

Przewodnik przedstawia zasady opracowywania dokumentów strategicznych i operacyjnych, ale nie ma charakteru obligatoryjnego dla potencjalnych wnioskodawców, czy też beneficjentów RPO WL. Zawiera wskazówki, dzięki którym łatwiej zbudować partnerstwo, określić jego cele, a przede wszystkim wyselekcjonować przedsięwzięcia zintegrowane, które wzmacniają przydatność, a więc i efektywność projektów składowych, które zapewnią większą efektywność i synergię.

Załączniki

  1. Plik PDF Strategiczne plany terytorialne. Przewodnik w zakresie przygotowania dokumentów dla przedsięwzięć o zintegrowanym charakterze pdf , 1,16 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry