Przeskocz do treści Przeskocz do menu
Zarząd Województwa Lubelskiego
oraz
Minister Infrastruktury i Rozwoju
zapraszają do udziału w konkursie dotacji
na wsparcie gmin miejskich i miejsko-wiejskich
z województwa lubelskiego w zakresie
przygotowania lub aktualizacji
programów rewitalizacji

Środki na dofinansowanie udzielonych dotacji pochodzą z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Bardzo ważne informacje

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dotacji.

Informacje o naborze
Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 06-11-2015 do 31-12-2015

Nowy termin składania wniosków: do 5-01-2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 7 czerwca 2016 roku

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin

Za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Sekretariatu Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin (II piętro).

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

 1. być opatrzona zdaniem: „Program rewitalizacji POPT”,
 2. zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być tylko pojedyncza gmina miejska lub miejsko-wiejska z województwa lubelskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu dotacji.

Finanse

Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz w 15% z budżetu państwa:

 • pula środków przeznaczonych na wsparcie dla gmin wynosi 5 645 780 zł;
 • łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekroczyć 200 000 zł;
 • maksymalna kwota dofinansowania wynosi 180 000 zł, czyli 90% kosztów kwalifikowanych projektu;
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu;
 • dotacja zostanie przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu dotacji informacje udzielane są drogą elektroniczną pod adresem rewitalizacja@lubelskie.pl oraz pod numerami telefonów:

 • w kwestiach merytorycznych, związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji: 662 015 241
 • w kwestiach organizacyjnych: (81) 44 16 731
Dowiedz się więcej

- Sprawdź wyniki oceny formalnej wniosków

- Weź udział w spotkaniach

- Pobierz prezentacje ze spotkań

- Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie

- Przeczytaj ważne dokumenty dotyczące rewitalizacji

Załączniki
 1. Plik PDF Regulamin konkursu pdf , 579,06 kB
 2. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu zip , 1,89 MB
 3. Plik PDF Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców pdf , 61,71 kB
 4. Plik tekstowy Oświadczenie o bezstronności doc , 36,50 kB
 5. Plik tekstowy Wzór protokołu z procedury o udzielenie zamówienia doc , 55,50 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry