Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zarząd Województwa Lubelskiego
oraz
Minister Rozwoju

zapraszają do udziału w konkursie dotacji
na wsparcie gmin wiejskich z województwa lubelskiego w zakresie przygotowania
lub aktualizacji programów rewitalizacji

Środki na dofinansowanie udzielonych dotacji pochodzą z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Bardzo ważne informacje

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dotacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 01-09-2016 do 03-10-2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 16 grudnia 2016 roku

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin

Za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Sekretariatu Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin (II piętro).

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

 1. być opatrzona zdaniem: „Program rewitalizacji POPT”,
 2. zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być tylko pojedyncza gmina miejska lub miejsko-wiejska z województwa lubelskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu dotacji.

Finanse

Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz w 15% z budżetu państwa:

 • pula środków przeznaczonych na wsparcie dla gmin wynosi 1 240 689,49 zł;
 • łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekroczyć 40 000 zł;
 • maksymalna kwota dofinansowania wynosi 36 000 zł, czyli 90% kosztów kwalifikowanych projektu;
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu;
 • dotacja zostanie przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu dotacji informacje udzielane są drogą elektroniczną pod adresem rewitalizacja@lubelskie.pl oraz pod numerami telefonów:

 • w kwestiach merytorycznych, związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji: 662 015 241
 • w kwestiach organizacyjnych: (81) 44 16 731
Dowiedz się więcej

- Pierwsza edycja konkursu dotacji

- Druga edycja konkursu dotacji

- Weź udział w spotkaniach

- Pobierz prezentacje ze spotkań

- Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie

- Przeczytaj ważne dokumenty dotyczące rewitalizacji

Załączniki
 1. Plik PDF Regulamin konkursu (III edycja) pdf , 349,32 kB
 2. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu (III edycja) zip , 531,99 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry