Przeskocz do treści Przeskocz do menu

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie edukacyjne obejmujące tematykę rewitalizacji, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa lubelskiego. Mieli oni okazję zapoznać się z nowym podejściem do zagadnienia rewitalizacji oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, powinien być to dobrze zaplanowany proces, uwzględniający sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Rewitalizacja nie może być jedynie remontem, modernizacją czy odbudową, a kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze zdegradowanym. Działania
w obszarze rewitalizacji mają dotyczyć między innymi przebudowy lub adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Rewitalizacja musi zawierać dopasowane do danego miejsca działania nie tylko infrastrukturalne, ale także aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne, integrujące lokalną społeczność, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady partycypacji dla większego uspołecznienia działań rewitalizacyjnych.

Zaproszeni prelegenci w ciekawy i przystępny sposób podzielili się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami, zarówno tymi pozytywnymi, jak i negatywnymi, z realizacji działań
w dziedzinie rewitalizacji oraz projektów o charakterze społecznym.

Dobre rady

Pobierz prezentacje ze spotkania:
- Projekty: "Punkt Kultury" oraz "Most Kultury"
- Stare Miasto w Lublinie – doświadczenia rewitalizacji
- Współpraca z mieszkańcami miasta na rzecz rewitalizacji osiedla po byłej cukrowni w Opolu Lubelskim
- Doświadczenia Miasta Zamość w rewitalizacji w latach 2004 - 2014 oraz nowe podejście do rewitalizacji w przyszłym okres programowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry