Przeskocz do treści Przeskocz do menu

W środę, 29 czerwca 2016 r., odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dotyczące działań prowadzonych w obszarze rewitalizacji, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa lubelskiego, którym został przybliżony proces działań partycypacyjnych ze wskazaniem dobrych praktyk w tym zakresie.

Na spotkaniu wielokrotnie podkreślano jak ważnym procesem jest partycypacja społeczna i w jaki sposób należy prowadzić tego typu działania. Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie aktywnego udziału interesariuszy (m.in. poprzez organizowanie konsultacji społecznych) na każdym etapie prowadzenia rewitalizacji tj. podczas działań przygotowawczych i diagnostycznych, wdrożeniowych, a także na etapie oceny programu, jak i rezultatów realizowanych projektów. Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji podejmowanie działań w tym zakresie winno być odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne. Działania w sferze planistycznej, technicznej, środowiskowej lub gospodarczej mają charakter uzupełniający.

Ważne informacje

Pobierz prezentacje ze spotkania:
- Rewitalizacja a stosowane formy i techniki partycypacji
- Dobre praktyki w realizacji programów rewitalizacji

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załączniki

  1. Plik PDF Rewitalizacja a stosowane formy i techniki partycypacji pdf , 3,74 MB
  2. Plik PDF Dobre praktyki w realizacji programów rewitalizacji pdf , 2,07 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry