Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zasady składania fiszek projektowych dla zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych realizowanych w formule ZIT i umieszczonych w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych w ramach RPO WL.

Po wpisaniu projektów służących realizacji Strategii ZIT LOF do Wykazu, stanowiącego załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL, Instytucja Zarządzająca RPO WL przeprowadzi szczegółową weryfikację zidentyfikowanych projektów służących realizacji Strategii ZIT LOF.

Szczegółowa weryfikacja przeprowadzona będzie w oparciu o złożoną Fiszkę projektową dla zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego realizowanego w formule ZIT i umieszczonego w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WL zwróci się bezpośrednio do wnioskodawców z prośbą o złożenie przedmiotowych fiszek w terminie 10 dni od wpisania projektów do WZPP.

Załączniki

  1. Plik tekstowy Informacja nt. podpisanych preumów/przyjętych zobowiązań dotyczących projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym doc , 63,50 kB
  2. Plik tekstowy Fiszka projektowa docx , 62,68 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry