Przeskocz do treści Przeskocz do menu

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę finansowa 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

Środki przeznaczone na ZIT

Na realizację lubelskiego ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL) przewiduje środki w wysokości 105 405 932 Euro. Z czego na realizację zadań inwestycyjnych (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR) przeznaczona jest kwota 93 330 393 Euro.

Pozostała kwota w wysokości 12 075 539 Euro przewidziana jest na działania „miękkie” (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego - EFS).

Więcej o ZIT przeczytasz na stronie: www.lublin.eu.