Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Instytucja Zarządzająca RPO WL po umieszczeniu projektów pozakonkursowych na Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych stanowiącym Załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL, podpisuje z Wnioskodawcami projektów pozakonkursowych Preumowy (w przypadku projektów własnych jednostka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację projektu przyjmuje zobowiązanie), stanowiące zobowiązanie Wnioskodawcy do przystąpienia do opracowywania wniosku o dofinansowanie i złożenia go w określonym przez IZ RPO terminie. Wnioskodawca projektu zobowiązany jest do dostarczenia IZ RPO wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania Preumowy/przyjęcia Zobowiązania.

Załączniki

  1. Plik PDF Wzór Preumowy pdf , 670,33 kB
  2. Archiwum Załączniki do wzoru preumowy zip , 6,14 MB
  3. Plik PDF Wzór zobowiązania pdf , 788,67 kB
  4. Archiwum Załączniki do wzoru zobowiązania zip , 6,13 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry