Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Przygotowywany od 2012 roku Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 trafił do Komisji Europejskiej. W tym momencie rozpoczął się kluczowy etap na drodze do jego zatwierdzenia. Niewykluczone, że pod koniec roku ruszą pierwsze konkursy o dotacje.

Kształt nowego Regionalnego Programu Operacyjnego powstał po blisko 2 latach. W tym czasie na jego temat wypowiedzieli się m.in. przedsiębiorcy, samorządowcy, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Ostateczna wersja programu trafiła właśnie do Brukseli. Tym samym województwo lubelskie znalazło się na ostatniej prostej w negocjacjach przyszłego RPO. Jego przyjęcie przez Komisję Europejską (KE) jest najważniejszym etapem prac nad uruchomieniem środków unijnych w latach 2014-2020 w naszym regionie.

Program negocjacji

Formalnie negocjacje ruszają w momencie przekazania do Komisji Europejskiej programu wraz z jego wstępną analizą (tzw. ocena ex-ante). W sumie to 375 stron. Wysyłka dokumentów oraz dalsza wymiana informacji z Brukselą na temat RPO odbywa się drogą elektroniczną, przy pomocy specjalnego systemu informatycznego (SFC 2014). Ocena Regionalnego Programu Operacyjnego przypomina weryfikację wniosku o dotację. W pierwszej kolejności Komisja sprawdzi, czy program wpisuje się w ramy prawa unijnego i zawiera wszystkie wymagane przepisami elementy. Jeśli ocena formalna zakończy się pozytywnie, kolejnym krokiem będzie ocena merytoryczna. Na tym etapie pod lupą znajdzie się zgodność przyszłego RPO ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi nowego rozdania funduszy europejskich. Chodzi m.in. o Strategię Europa 2020, czyli długoterminowy plan rozwoju Unii Europejskiej oraz Umowę Partnerstwa - najważniejszy dokument, który mówi, w jaki sposób będą wydawane środki unijne w latach 2014-2020 w Polsce.

Zanim RPO trafiło do Brukseli...

Pierwsze działania związane z pisaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 rozpoczęły się w 2012 roku. Pracownicy Departamentu RPO uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach organizowanych w całym województwie przez różne środowiska, m.in. organizacje pozarządowe i samorządy. W lipcu 2013 roku światło dzienne ujrzał wstępny projekt RPO 2014-2020, po czym rozpoczęły się jego konsultacje społeczne.

  • Szczegóły w zakładce "Konsultacje dokumentów"

Dalszym krokiem było przekazanie programu pod obrady Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Wszystkie pozytywnie odniosły się do projektu RPO 2014-2020.

  • Szczegóły w informacji "Trzecia wersja Regionalnego Programu Operacyjnego przyjęta przez Zarząd Województwa"

Akceptacja ze strony tych gremiów była konieczna do rozpoczęcia kolejnej fazy prac nad przyszłym Regionalnym Programem Operacyjnym. Po aktualizacji, program został wysłany do resortu infrastruktury i rozwoju. MIR sprawdził, czy nowy RPO jest zgodny z Umową Partnerstwa. Weryfikacja przebiegła pomyślnie, po czym ostateczną wersję programu zatwierdził Zarząd Województwa. Wtedy otrzymaliśmy zielone światło do rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską.

Szansa na pierwsze konkursy jeszcze w tym roku

W ciągu najbliższych 7 lat z RPO Województwa Lubelskiego trafi na Lubelszczyznę 2,23 mld euro. To szósty pod względem wysokości budżet wśród wszystkich 16 przyszłych Regionalnych Programów Operacyjnych. Dla porównania, w okresie 2007-2013 nasz region miał do dyspozycji 1,74 mld euro (łącznie RPO WL i część Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla woj. lubelskiego).

Zarządowi Województwa zależy na ogłoszeniu pierwszych konkursów o dotacje z nowego europejskiego budżetu jeszcze w tym roku. Jednak będzie to uzależnione od decyzji KE w sprawie akceptacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Równolegle z negocjacjami programu, w Urzędzie Marszałkowskim będą powstawały dokumenty i procedury dotyczące organizacji oraz zarządzania nowymi funduszami europejskimi przez władze województwa. Stworzone zostaną m.in. zasady dotyczące przyznawania wsparcia, w tym kryteria decydujące o wyborze projektów do dofinansowania.

Załączniki

  1. Plik PDF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - wersja przekazana do Komisji Europejskiej pdf , 1,63 MB
  2. Plik PDF Aneks diagnostyczny pdf , 1,48 MB
  3. Plik PDF Informacje uzupełniające pdf , 652,63 kB
  4. Plik PDF Ewaluacja ex-ante pdf , 3,74 MB
  5. Plik PDF Ocena stanu spełnienia warunków wstępnych pdf , 540,74 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry