Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Dotacje unijne na kapitał obrotowy w ramach COVID-19 – samozatrudnienie, mikro i mali przedsiębiorcy

Już 15 lipca ruszy nabór dla mikro, małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych na dotacje obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firmy. Z dofinansowania skorzystać mogę te firmy, które w sytuacji związanej z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Unijne wsparcie wypłacać będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie na utrzymanie bieżących wydatków firm

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził wezwanie do złożenia wniosku w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020. - Ważne jest, aby w sytuacji jaką jest pandemia COVID-19 reagować i zwalczać jej negatywne skutki. W szczególności jeśli chodzi o utrzymanie działalności mniejszych firm czy samozatrudnionych. Przeznaczyliśmy na ten cel 74 mln zł. środków unijnyh w ramach RPO WL i spodziewamy się dużego zainteresowania konkursem - zaznaczał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa. Przedsiębiorcy, dofinansowanie będą mogli przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy, w tym m.in.: wynagrodzenia czy opłaty bieżące, takie jak m.in.: gaz, prąd czy koszty najmu powierzchni.

Wysokość dofinansowanie

Wysokość dotacji będzie zależna od liczny zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty w firmie i czasu, na jaki przedsiębiorca zadeklaruje utrzymanie działalności gospodarczej (max. 3 miesiące).

Do kogo skierowane jest wsparcie?

Wsparcie przeznaczone jest dla samozatrudnionych, a także mikro i małych przedsiębiorstw, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego. Ponadto, wsparcie uzyska firma, która w związku z wystąpieniem pandemii odnotowała spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego miesiąca br. począwszy od 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do tożsamego miesiąca ubiegłego roku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzenie jej w momencie ubiegania się o dofinansowanie.

Złożenie wniosku

Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca 2020 roku o godzinie 10.00 i potrwa do momentu, gdy wartość złożonych wniosków przekroczy 140 % alokacji lub do złożenia 5000 wniosków. Dokumentacja i informacje o naborze dostępne są >>TUTAJ<<. Już od dzisiaj (9 lipca) Wnioskodawcy mają możliwość wypełnić wniosek tak, aby wcześniej przygotować się do aplikowania o wsparcie. Decyduje kolejność zgłoszeń, a wnioski aplikacyjne będą składane poprzez system teleinformatyczny LSI2014.

Jak wypełnić wniosek?

Wnioski aplikacyjne składane będą przez system teleinformatyczny LSI2014 https://lsi2014.lubelskie.pl/main/any/start. Osoba podpisująca wniosek musi posiadać profil zaufany EPUAP lub podpis elektroniczny, są one (jedno z wymienionych) niezbędne do stworzenia profilu firmy w systemie LSI2014 oraz do podpisania wysyłanego wniosku. Informacje jak krok po kroku stworzyć profil zaufany EPUAP oraz jak zarejestrować profil firmy w systemie LSI2014 dostępne są w filmach instruktażowych przygotowanych przez LAWP. Filmy dostępne pod adresem: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/multimedia/filmy-szkoleniowe-z-zakresu-aplikowania-o-dofinansowanie-w-ramach-dzialan-wdrazanych-przez-lawp-za-posrednictwem-systemu-lsi2014/ (Część 1- rejestracja w systemie EPUAP oraz rejestracja w systemie LSI2014, Część 2- jak założyć profil wnioskodawcy w systemie LSI2014 )

Więcej informacji

Szczegółowe informacje uzyskać można u pracowników Punktu Kontaktowego LAWP: 81 462 38 31/12 oraz e-mailowo: lawp@lawp.eu.

Relacja z webinarium dot. Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw dostępna pod linkiem https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/multimedia/webinarium-dot-dotacji-unijnych-na-kapital-obrotowy-w-ramach-covid-19-samozatrudnieni-mikro-i-mali-przedsiebiorcy/.

Ostatnia modyfikacja:

Marta Jankowska-Wójtowicz (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry