Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Prezentujemy Państwu film instruktażowy dotyczący kopiowania pakietu i składania wniosku w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw przygotowany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

  • video Instrukcja kopiowania pakietu i składania wniosku w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw

    Film z instrukcją dotyczącą kopiowania pakietu i składania wniosku.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw o nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20. Nabór przeprowadzany będzie w dniu 29 lipca 2020 r. i trwał będzie od godz. 10:00 do godz. 22:00.

Więcej informacji na temat naboru znajdą Państwo na stronie: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/nowy-nabor-dzialanie-3-7-wzrost-konkurencyjnosci-msp-finansowanie-kapitalu-obrotowego-mikro-i-malych-przedsiebiorstw/

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

Punktem Kontaktowym RPO Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
E-mail: lawp@lubelskie.pl lub lawp@lawp.pl
Telefon: (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry