Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 36 komunikatów.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 10:00:00 do godz. 22:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a,

20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy przygotować, wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) .(lsi2014.lubelskie.pl)

Natomiast złożenie wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) odbywać się będzie na stronie internetowej COVID LSI 2014. (covidlsi2014.lubelskie.pl)

Procedury związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 6 do Wezwania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie dotacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 2 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, określonych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowania projektów

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 zł.

Alokacja od 27.11.2020 r wynosi 89 000 000 zł.

Alokacja od 18.12.2020 r wynosi 89 333 912,61 zł.

Alokacja od 09.02.2021 r wynosi 95 000 000,00 zł.

Alokacja od 30.03.2021 r wynosi 102 000 000,00 zł

Alokacja od 18.05.2021 r wynosi 105 400 000,00 zł

Alokacja od 13.07.2021 r wynosi 108 400 000,00 zł

Alokacja od 24.08.2021 r wynosi 111 400 000,00 zł

Alokacja od 05.10.2021 r wynosi 114 400 000,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru nie ma zastosowania procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl .


Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Załączniki

 1. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie - 05-10-2021 pdf , 1,18 MB
 2. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie - [wersja nieaktualna] pdf , 1,16 MB
 3. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie - [wersja nieaktualna] pdf , 1,14 MB
 4. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie - [wersja nieaktualna] pdf , 1 014,73 kB
 5. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie - [wersja nieaktualna] pdf , 1,11 MB
 6. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie - [wersja nieaktualna] pdf , 1,19 MB
 7. Archiwum Załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie zip , 3,73 MB
 8. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie - [wersja nieaktualna] pdf , 1,14 MB
 9. Archiwum Załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie [wersja archiwalna] zip , 3,78 MB
 10. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie [wersja nieaktualna] pdf , 1,17 MB
 11. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie [wersja nieaktualna] pdf , 1,14 MB
 12. Archiwum Wykaz zmian do Wezwania z dnia 3.11.2020 r. zip , 1,38 MB
 13. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie [wersja archiwalna] pdf , 1,17 MB
 14. Plik PDF Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu - Obowiązki informacyjne Beneficjenta pdf , 353,46 kB
 15. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie [wersja archiwalna] pdf , 1,05 MB
 16. Archiwum Załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie[wersja archiwalna] zip , 3,96 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Cezary Szymański (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry