Przeskocz do treści Przeskocz do menu

29.12.2021 LAWP w Lublinie skasował Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WL na lata 2014-2020 - zamieścimy ten dokument po aktualizacji.

Załączniki

 1. Plik tekstowy Miesięczna karta czasu pracy osoby zaangażowanej do realizacji projektu doc , 133,50 kB
 2. Plik tekstowy Miesięczna karta wykorzystania aparatury badawczej wartości niematerialnych i prawnych docx , 56,07 kB
 3. Plik tekstowy Protokół z postępowania doc , 83,50 kB
 4. Plik arkusza kalkulacyjnego Rejestr przychodów xls , 115,00 kB
 5. Plik tekstowy Wzór opisu I strony dowodu księgowego doc , 58,50 kB
 6. Plik tekstowy Wzór opisu II strony dowodu księgowego doc , 64,00 kB
 7. Plik arkusza kalkulacyjnego Zestawienie wydatków kwalifikowanych, na podstawie których wyliczono wnioskowaną kwotę zaliczki xlsx , 39,27 kB
 8. Plik tekstowy Oświadczenia dotyczące rozliczenia kosztów personelu doc , 75,00 kB
 9. Plik tekstowy Raport roczny (nie dotyczy Działania 1.2) [2023-10-16] doc , 150,00 kB
 10. Plik arkusza kalkulacyjnego ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DLA DZIAŁANIA 1.2 - DOTYCZY WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOSĆ DOKUMENTÓW xlsx , 37,83 kB
 11. Plik tekstowy Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień w ramach SL2014 [2019-03-06] docx , 14,28 kB
 12. Plik arkusza kalkulacyjnego ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DLA DZIAŁANIA 1.2 - DOTYCZY WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOSĆ DOKUMENTÓW xlsx , 37,83 kB
 13. Plik tekstowy Sprawozdanie roczne (Działania 1.2 i 3.9) [2019-07-19] doc , 137,00 kB
 14. Plik tekstowy Informacja dotycząca zasad ponoszenia wydatków w ramach Działania 3.9 Udział w targach i misjach docx , 23,66 kB
 15. Plik tekstowy Sprawozdanie roczne Działanie 1.2, Działanie 3.5, Działanie 3.9 doc , 137,50 kB
 16. Plik tekstowy Oświadczenia Beneficjenta [2019-10-04] docx , 50,69 kB
 17. Plik PDF Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność [2020-02-19] pdf , 8,68 MB
 18. Plik PDF Instrukcja wypełniania i składania wniosku o płatnosć w SL 2014 (COVID) [2020-10-27] pdf , 979,34 kB
 19. Plik tekstowy Zasady zwrotu środków przez Beneficjentów [2021-07-01] docx , 14,18 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)