Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pragnę Państwa zaprosić na XXXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (KM RPO), które odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w siedzibie Departamentu Zarządzania RPO przy ul. Stefczyka 3b w Lublinie. Materiały będące przedmiotem posiedzenia zostaną Państwu przesłane drogą elektroniczną co najmniej 10 dni roboczych przed terminem planowanego spotkania.

Przypominam jednocześnie o obowiązku zapewnienia przez Członka KM RPO/Zastępcy Członka KM RPO reprezentacji danej instytucji na całym posiedzeniu KM RPO.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie do Sekretariatu KM RPO informacji potwierdzającej obecność bądź nieobecność na ww. posiedzeniu na adres mailowy: sekretariatkmrpo@lubelskie.pl w terminie do dnia 31 stycznia br. Powyższe ma na celu zapewnienie kworum na ww. posiedzeniu KM RPO.

Przypominam o istniejącej możliwości upoważnienia innego przedstawiciela instytucji do uczestnictwa w danym posiedzeniu KM RPO, gdyż zgodnie z zapisami § 2 pkt 11 i 21 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Regulamin KM RPO) w przypadku, gdy ani członek Komitetu ani jego zastępca nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu, podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu Komitetu. Podmiot upoważniony przed rozpoczęciem posiedzenia Komitetu przedkłada Przewodniczącemu Komitetu oryginał upoważnienia. Przedstawiciel ten korzysta ze wszystkich praw i realizuje wszystkie obowiązki członka Komitetu związane z uczestnictwem w danym posiedzeniu Komitetu. Każdy przedstawiciel, biorący udział w danym posiedzeniu Komitetu na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez podmiot delegujący, podpisuje oświadczenie i deklarację reprezentanta, potwierdzającą jego gotowość do prac w Komitecie (w załączeniu Regulamin KM RPO, Załącznik nr 5 - wzór upoważnienia do udziału w posiedzeniu KM RPO, Oświadczenie i deklaracja).

Uprzejmie proszę o ewentualne informacje na temat konieczności dostosowania warunków posiedzenia do specjalnych potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Komitetu pod numerem telefonu (81) 44 16 542 bądź mailowo na adres sekretariatkmrpo@lubelskie.pl.

Załączniki
  1. Plik PDF Regulamin KM RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 27.03.2018r. pdf , 1,31 MB
  2. Plik tekstowy Załącnzik nr 5 - upoważnienie docx , 115,62 kB
  3. Plik tekstowy Oświadczenie i deklaracja przedstawiciela podmiotu del. upoważnionego docx , 58,43 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry