Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikat w sprawie anulowania konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20 (12.4 Kształcenie zawodowe)

KOMUNIKAT z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie anulowania konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 r. stanu pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem 13 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a następnie 20 marca 2020 r. stanu epidemii, a także wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z zaistniałą sytuacją Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, iż anulowano konkurs nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20.

Anulowanie konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20 zostało zatwierdzone Uchwałą Nr CXXXIX/2741/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Komunikaty

Dostępnych 3 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry