Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród wydarzeń

Flaga Spotkanie informacyjne
Ikona czasu 08-12-2021 godz. 10:00 08-12-2021 godz. 14:00
Lokalizacja LPI Zamość, spotkanie online

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu oraz Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na Webinarium pt. "Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020". Spotkanie jest dedykowane podmiotom zainteresowanym procesem udzielania zamówień publicznych realizującym projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ekspert z Depatramentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Spolecznego zaprezentuje między innymi podstawowe błędy popełniane w procesie udzielania zamówień publicznych oraz sposoby na ich uniknięcie. Konsultant sieci PIFE omówi ogólne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w perspektywie 2021-2027.

  • 10.00 -10:05 Przywitanie uczestników
  • 10:05 -10:20 Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z zamówieniami publicznymi (ekspert EFS)
  • 10.20 - 10.50 Szacowanie wartości zamówienia (ekspert EFS)
  • 10.50 - 11.30 Agregacja zamówień (ekspert EFS)
  • 11.30 - 12.00 Zasada konkurencyjności (ekspert EFS)
  • 12.00 - 12.30 Zamówienie z „wolnej ręki” (ekspert EFS)
  • 12.30 - 13.00 Zmiany w umowach (ekspert EFS)
  • 13.00 - 13.30 Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz omówienie ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Spolecznego Plus (EFS+) w perspektywie 2021-2027 (konsultant LPI Zamość)
  • 13.30 - 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Rejestracja:

Aby zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ

Jaki koszt?

Udział w Webinarium jest bezpłatny

Link do webinarium https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJlMWZmZWMtZGJmZi00ODUzLWJmZmMtYTBlNmU1NmJmMWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231089969-cde3-4c41-8519-37082a970183%22%2c%22Oid%22%3a%2233274595-e646-4fd7-83d3-e26950c68aba%22%7d
Wystarczy w niego kliknąć, po czym wybrać udział za pomocą przeglądarki – „Zamiast tego dołącz w przeglądarce”, potem należy wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć przycisk „Dołącz"

Po zakończonym webinarium uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej, która zostanie wysłana Państwu mailowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ostatnia modyfikacja:

Krzysztof Prybuła (PIFE)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry