Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym szczegółowej weryfikacji fiszki projektowej złożonej w ramach ZIT LOF podpisuje z wnioskodawcą umowę wstępną (preumowę), stanowiącą zobowiązanie wnioskodawcy do przystąpienia do opracowywania wniosku o dofinansowanie i złożenia go w określonym przez IZ RPO terminie. Wnioskodawca projektu zobowiązany jest do dostarczenia IZ RPO wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy, którymi są:

 1. Zakres rzeczowy projektu
 2. Harmonogram przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego
 3. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do występowania w jego imieniu i na jego rzecz
 4. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie

Przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach ZIT LOF z podpisaną preumową jest monitorowane przez Instytucję Pośredniczącą m. in. na podstawie składanych przez Wnioskodawców dokumentów:

 1. Wykres Gantt'a
 2. Raport kwartalny
Załączniki
 1. Plik tekstowy Zakres rzeczowy projektu docx , 51,73 kB
 2. Plik tekstowy Harmonogram przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego docx , 45,45 kB
 3. Plik tekstowy Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie docx , 39,97 kB
 4. Plik arkusza kalkulacyjnego Wykres Gantt'a xls , 168,50 kB
 5. Plik tekstowy Raport kwartalny doc , 261,50 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry