Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Konsultacje społeczne propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych propozycji zamian kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedstawione Państwu propozycje zmian kryteriów dotyczą:

- Działania 12.1 Edukacja przedszkolna [link]

- Działania 12.4 Kształcenie zawodowe [link]

Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej - www.rpo.lubelskie.pl - od dnia 20 stycznia 2020 r. do dnia 27 stycznia 2020 r.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele: podmiotów uprawnionych do prowadzenia edukacji przedszkolnej, szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz ich organów prowadzących, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Aby zgłosić uwagi i opinie na temat przedstawionych propozycji kryteriów wyboru projektów, prosimy pobrać i wypełnić:

- Formularz udziału w konsultacjach społecznych dot. Działania 12.1 RPO WL [link],

- Formularz udziału w konsultacjach społecznych dot. Działania 12.4 RPO WL [link].

Wypełniony dokument należy przesłać w edytowalnej wersji elektronicznej, na adres: efs.konsultacje@lubelskie.pl do dnia 27 stycznia 2020 r. (włącznie).

UWAGA: OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Załączniki
  1. Plik PDF Działanie 12.1 - kryteria pdf , 420,44 kB
  2. Plik tekstowy Formularz zgłaszania uwag - Działanie 12.1 docx , 99,00 kB
  3. Plik PDF Działanie 12.4 - kryteria pdf , 523,82 kB
  4. Plik tekstowy Formularz zgłaszania uwag - Działanie 12.4 docx , 96,92 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry