Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Poniżej prezentujemy Państwu dwa komunikaty dotyczące przesunięcia terminu naborów wniosków w konkursach ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

KOMUNIKAT z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20

KOMUNIKAT z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz licznymi prośbami Wnioskodawców dotyczącymi przesunięcia terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, iż termin rozpoczęcia naboru wniosków został przesunięty na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Zmiany Regulaminu Konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 zostały wprowadzone uchwałą Nr CXXVII/2584/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 marca 2020 r.

Link do naboru w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna.


KOMUNIKAT z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20

KOMUNIKAT z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz licznymi prośbami Wnioskodawców dotyczącymi przesunięcia terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, iż termin rozpoczęcia naboru wniosków został przesunięty na dzień 28 kwietnia 2020 r.

Zmiany Regulaminu Konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20 zostały wprowadzone uchwałą Nr CXXVII/2585/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 marca 2020 r.

Link do naboru w ramach Działania 12.4 Kszałcenie zawodowe.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry