Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CXVIII/2422/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. przyjął zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2020 dla projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – nabory ogłaszane w 2020 r. Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. Karty nr 1/12.1/2020, dotyczącej konkursu w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna - typ projektu nr 1 i 2 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (SzOOP) - kryteria wyboru projektów otrzymują brzmienie zgodnie z Uchwałą nr 297/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
  2. Karty nr 1/12.4/2020, dotycząca konkursu w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe - typ projektu nr 1 lit. a-j w SzOOP - kryteria wyboru projektów otrzymują brzmienie zgodnie z Uchwałą nr 298/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
  3. wprowadzenia do Kart kwot planowanego dofinansowania ze środków publicznych zgodnych ze zaktualizowanym Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 29 stycznia 2020 r.
  4. dostosowania wartości wskaźników do alokacji przeznaczonych na poszczególne konkursy.
Załączniki
  1. Plik PDF Uchwała Nr CXVIII/2422/2020 z 25 lutego 2020r. pdf , 436,37 kB
  2. Plik PDF Wykaz zmian pdf , 1,07 MB
  3. Plik PDF Załącznik nr 2 do uchwały Nr CXVIII/2422//2020 pdf , 1,75 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry