Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Wyniki weryfikacji warunków formalnych - I RUNDA KONKURSOWA

W dniach od 17 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK, została przeprowadzona weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały złożone w odpowiedzi na nabór nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 ogłoszony
w dniu 22 stycznia 2020 r.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WL, I runda konkursowa.

Do IOK w ramach I rundy konkursowej zostało złożonych 146 wniosków w dniach od 25 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.

W ramach I etapu weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 146 wniosków,
z czego:

  • 110 wniosków spełniło warunki formalne
  • 36 wniosków skierowano do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek
Załączniki
  1. Plik PDF Lista wniosków, które spełniły warunki formalne pdf , 398,50 kB
  2. Plik PDF Lista wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek pdf , 264,55 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 12 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Bernarda Furtak (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry