Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Wyniki weryfikacji warunków formalnych - II RUNDA KONKURSOWA

W dniach od 19 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK,
została przeprowadzona weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały złożone w odpowiedzi na nabór nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20,
ogłoszony w dniu 22 stycznia 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
RPO WL, Nabór nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20,
II runda konkursowa.

Do IOK w ramach II rundy konkursowej zostały złożone 3 wnioski w dniach
od 10 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.

W ramach I etapu weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 3 wniosków,
z czego:

  • 3 wnioski spełniły warunki formalne
Załączniki
  1. Plik PDF Lista wniosków, które spełniły warunki formalne pdf , 198,38 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 12 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Bernarda Furtak (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry