Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Zmiana Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu

19 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr XCII/1920/2019 zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności [konkurs zamknięty nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19].

Zmiany dotyczą:

- wydłużenia terminu naboru w konkursie nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19 (z 25 listopada 2019 r. na 6 grudnia 2019 r.),

- zmian redakcyjnych w Regulaminie konkursu (zgodnie z Wykazem zmian),

- doprecyzowanie zapisów umowy o dofinasowanie w zakresie:

• luki w finansowaniu (paragraf 4 umowy o dofinansowanie projektu),

• stawki ryczałtowej (paragraf 4a umowy o dofinansowanie projektu),

• zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (paragraf 10),

• RODO (paragraf 21)

Załączniki
  1. Plik PDF Regulamin konkursu (19.11.2019) pdf , 948,32 kB
  2. Plik PDF Wykaz zmian (19.11.2019) pdf , 233,62 kB
  3. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu (19.11.2019) zip , 14,89 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 14 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Łukasz Byra (EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry