Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Informacja dotycząca wyników oceny formalno-merytorycznej

W dniach od 18 października 2019 r. do 20 stycznia 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK, została przeprowadzona ocena formalno-merytoryczna projektów, które zostały złożone w odpowiedzi na nabór nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19, ogłoszony w dniu 26 czerwca 2019 r. Oś Priorytetowa 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 9 Rynek Pracy, Priorytet inwestycyjny, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Dokonano oceny formalno-merytorycznej 95 projektów, które zostały złożone do IOK w dniach od 29 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r., z czego:

  • 78 projektów spełniło kryteria formalne, kryteria ogólne zerojedynkowe, oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów i zostało skierowanych do negocjacji;
  • 17 projektów nie spełniło kryteriów formalnych i/lub kryteriów ogólnych zerojedynkowych i/lub nie uzyskało wymaganej liczby punktów i zostało negatywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej.
Załączniki
  1. Plik PDF Lista projektów, skierowanych do etapu negocjacji pdf , 226,04 kB
  2. Plik PDF Lista projektów, które nie spełniają kryteriów formalnych i/lub kryteriów ogólnych zerojedynkowych i/lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów i zostały negatywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej pdf , 172,56 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 35 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Michał Kusiak (EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry