Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

KOMUNIKAT z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie konkursu nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19

KOMUNIKAT

z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie konkursu RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19
Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19 (Podrozdział 6.1.3, punkt 3) w przypadku skierowania do negocjacji nie więcej niż 100 projektów, negocjacje są przeprowadzane w terminie 85 dni od dnia zatwierdzenia Informacji dotyczącej wyników oceny formalno – merytorycznej. Instytucja Organizująca Konkurs KOMUNIKATEM z dnia 14 kwietnia 2020 r. wydłużyła termin negocjacji o 15 dni. Zgodnie z powyższym termin przypadający na negocjacje w ramach konkursu nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19 upływa w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju i wynikającymi z niej restrykcjami, które skutkują istotnymi utrudnieniami dla Wnioskodawców w zakresie odbioru i wysyłki pism dot. procesu negocjacji w ramach konkursu nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, iż termin przypadający na negocjacje zostaje ponownie wydłużony ze 100 do 115 dni, tj. do 14 maja 2020 r.

Komunikaty

Dostępnych 27 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Michał Kusiak (EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry