Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Potencjalni beneficjenci uprawnieni do ubiegania się o wsparcie z RPO WL 2014-2020 zostali wymienieni w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP), odrębnie dla każdego Działania i Poddziałania.

Zobacz więcej w dziale Dla kogo jest Program?

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry