Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

RPO WL 2014-2020 dofinansowuje projekty w wielu różnych dziedzinach. Jako program służący rozwojowi województwa lubelskiego nie jest ograniczony do pojedynczych branż lub dziedzin. Przede wszystkim koncentruje na wsparciu:

  • konkurencyjności przedsiębiorstw,
  • mobilności regionalnej i ekologicznego transportu,
  • efektywności energetycznej oraz gospodarki niskoemisyjnej,
  • rynku pracy.

Szerzej o możliwościach wsparcia dowiesz się w tekście RPO WL 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP).

Zobacz więcej w zakładce Co można zrealizować.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry