Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) informuje, że alokacja przeznaczona na działanie realizowane w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, została wyczerpana.

Celem działania było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej. O pomoc w formie bezzwrotnej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa, można było ubiegać się, biorąc udział w organizowanym przez LAWP naborze. W ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, przeprowadzonego 29 lipca 2020 r., złożonych zostało 15 840 wniosków na łączną kwotę wsparcia 513 558 719,31 PLN. Środki przeznaczone na dotacje dla samozatrudnionych, mikro- i małych firm z województwa lubelskiego, które pierwotnie wynosiły 74 mln PLN, po ośmiokrotnym zwiększeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego alokacji, wzrosły do 114,4 mln PLN. Umożliwiło to weryfikację i ocenę 4112 wniosków.

W związku z wyczerpaniem alokacji, weryfikacja i ocena kolejnych wniosków z listy projektów złożonych w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 nie będzie już kontynuowana.

Komunikaty

Dostępnych 36 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)