Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Lista złożonych wniosków

KOMUNIKAT z dnia 31 lipca 2020 r. dotyczący naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 22:00 został zakończony nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, dotyczący wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 PLN. W ramach naboru zostało złożonych 15’840 wniosków o dofinansowanie, na łączną wartość wnioskowanego wsparcia 513’558’719,31 PLN.

Poniżej zamieszczono Listę złożonych projektów, która obejmuje wszystkie złożone projekty w ramach naboru wraz z ich numerami ewidencyjnymi oraz czasem ich wpływu do LAWP z podziałem na wnioski o dofinansowanie, które będą podlegały weryfikacji i ocenie, tj. których łączna wartość wnioskowanego wsparcia nie przekracza 140% alokacji oraz na wnioski, które wpłynęły do LAWP, po przekroczeniu 140% alokacji przeznaczonej na nabór, zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności, RPO WL na lata 2014–2020.

W odniesieniu do czasu złożenia przez Wnioskodawców wniosków o dofinansowanie w ramach naboru informujemy, że nabór rozpoczął się w sposób automatyczny dokładnie o godzinie 10:00, na podstawie czasu serwera aplikacyjnego obsługującego stronę https://covidlsi2014.lubelskie.pl, natomiast generowane potwierdzenie złożenia pakietu opatrzone było znacznikiem czasu z serwera bazy danych. Powyższe oznacza, że przed godziną 10:00 składanie pakietów było niemożliwe, o czym Wnioskodawca informowany był stosownym komunikatem o nierozpoczętym naborze przy próbie wysłania pakietu. Względy technologiczne dotyczące synchronizacji czasów na serwerach spowodowały, iż pomiędzy serwerem aplikacyjnym a serwerem bazy danych zaistniała różnica czasu (więcej informacji).

Legenda Listy wniosków:

  • kolor biały - łączna wartość wnioskowanego wsparcia do 74 mln PLN
  • kolor zielony - łączna wartość wnioskowanego wsparcia od 74 mln PLN do 140% alokacji
  • kolor pomarańczowy - łączna wartość wnioskowanego wsparcia powyżej 140% alokacji

Załączniki

  1. Plik PDF Wyjaśnienia pdf , 451,79 kB
  2. Plik PDF Lista złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 pdf , 5,45 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Komunikaty

Dostępnych 36 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)