Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród dokumentów

Dokument

Prezentujemy Państwu Harmonogramy naborów wniosków na 2020 rok.

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020.

Dokument wskazuje również na instytucje, które będą ogłaszały poszczególne konkursy o dofinansowanie:

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie:

  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Pamiętaj, że ogłoszenie o konkursie pojawi się min. 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Poniżej prezentujemy Państwu Harmonogram naboru wniosków na:

- 2020 rok.

Archiwalne harmonogramy naborow wniosków znajdą Państwo na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wprowadzono zmiany w Harmonogramie

W Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014 – 2020:
a) Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – dodano nowy nabór w 2020 r. z terminem ogłoszenia konkursu na kwiecień, natomiast naboru wniosków na maj.
b) zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

2. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020:
a) Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna – z uwagi na trwający proces renegocjacji Programu zmieniono termin ogłoszenia konkursu na luty, natomiast naboru wniosków na marzec. Dodatkowo w kolumnie Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie zmodyfikowano brzmienie typów projektów, a w kolumnie Informacje dodatkowe dodano zapis, iż „Typy projektów zostały określone zgodnie z brzmieniem wynikającym z renegocjacji RPO WL 2014 – 2020”.
b) Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe (pierwszy nabór) – w kolumnie Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie dodano nowy typ projektu - lit. j). Jednocześnie w kolumnie Informacje dodatkowe dodano zapis, że „Ogłoszenie konkursu na typ projektu określony w lit. j) uzależnione jest od wyników renegocjacji RPO WL na lata 2014 – 2020 z Komisją Europejską”.
c) Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe (drugi nabór) – zmieniono termin ogłoszenia konkursu na maj, natomiast naboru wniosków na czerwiec. Dodatkowo w kolumnie Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie zmodyfikowano brzmienie typu projektu nr 3, a w kolumnie Informacje dodatkowe dodano zapis, iż „Typ projektu nr 3 został określony zgodnie z brzmieniem wynikającym z renegocjacji RPO WL 2014 – 2020”.
d) zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

Zmiany wprowadzono 29 stycznia 2020 roku.


Data podpisania:

Data wejścia w życie:

Załączniki

  1. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (aktualny z dnia 29 stycznia 2020 r.) pdf , 414,27 kB
  2. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. ( nieaktualny z dnia 26.11.2019 r.) pdf , 502,06 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry