Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród dokumentów

Dokument

Prezentujemy Państwu Harmonogram naborów wniosków na 2020 rok.

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020.

Dokument wskazuje również na instytucje, które będą ogłaszały poszczególne konkursy o dofinansowanie:

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie:

  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Pamiętaj, że ogłoszenie o konkursie pojawi się min. 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Poniżej prezentujemy Państwu Harmonogram naboru wniosków na:

- 2020 rok.

Archiwalne harmonogramy naborow wniosków znajdą Państwo na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wprowadzono zmiany w Harmonogramie

26 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok. Wprowadzone zmiany, w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020, dotyczą:

1. Nabór w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 został zaplanowany na I kwartał 2021 r., ale jego ogłoszenie nastąpi w grudniu 2020 r. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 47 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, dotyczącym przygotowania i zamieszczenia do dnia 30 listopada każdego roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym na swoich stronach internetowych oraz na portalu funduszy europejskich harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy, wystąpiła konieczność, aby informacje o ww. naborze zostały umieszczone zarówno w Harmonogramie na 2020 r., jak i w Harmonogramie na 2021 r. W związku z powyższym zaktualizowano wg bieżącego kursu euro (wg. kursu z listopada 2020 r. tj. 1 Euro = 4,5250 zł) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu;

2. W wierszu informującym o Działaniu 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne uzupełniono adnotację, iż w ramach tego Działania realizowane są również projekty w trybie pozakonkursowym. Uzupełnienie ma charakter techniczny i dotyczy realizacji projektów, które związane są z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Zmiany wprowadzono 26 listopada 2020 roku.


Data podpisania:

Data wejścia w życie:

Załączniki

  1. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (AKTUALNY z dnia 26.11.2020 r.) pdf , 972,14 kB
  2. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (nieaktualny z dnia 8.09.2020 r.) pdf , 956,70 kB
  3. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (nieaktualny z dnia 23.04.2020 r.) pdf , 965,67 kB
  4. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (nieaktualny z dnia 24.03.2020 r.) pdf , 971,42 kB
  5. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (nieaktualny z dnia 29.01.2020 r.) pdf , 414,27 kB
  6. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. ( nieaktualny z dnia 26.11.2019 r.) pdf , 502,06 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry