Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród dokumentów

Dokument

Prezentujemy Państwu Harmonogram naborów wniosków na 2020 rok.

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020.

Dokument wskazuje również na instytucje, które będą ogłaszały poszczególne konkursy o dofinansowanie:

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie:

  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Pamiętaj, że ogłoszenie o konkursie pojawi się min. 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Poniżej prezentujemy Państwu Harmonogram naboru wniosków na:

- 2020 rok.

Archiwalne harmonogramy naborow wniosków znajdą Państwo na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wprowadzono zmiany w Harmonogramie

8 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok. Wprowadzone zmiany, w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020, dotyczą:

1. Uwzględniając zgłaszane przez beneficjentów duże zapotrzebowanie na wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim, a także z uwagi na sytuację społeczno-gospodarczą związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19 - m.in. wzrost bezrobocia, zmniejszenie liczby ofert pracy i dostępnych miejsc pracy w regionie, w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości dodano nabór w 2020 r. Termin ogłoszenia zaplanowano na grudzień br. a termin naboru wniosków - styczeń 2021 r;

2. W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 r. stanu pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem 13 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a następnie 20 marca 2020 r. stanu epidemii, a także wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z zaistniałą sytuacją, Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CXXXIX/2741/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. podjął decyzje o anulowaniu konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20. Na podstawie powyższego nabór usunięto z Harmonogramu.

Zmiany wprowadzono 8 września 2020 roku.


Data podpisania:

Data wejścia w życie:

Załączniki

  1. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (NIEAKTUALNY z dnia 23.04.2020 r.) pdf , 965,67 kB
  2. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (nieaktualny z dnia 24.03.2020 r.) pdf , 971,42 kB
  3. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. (nieaktualny z dnia 29.01.2020 r.) pdf , 414,27 kB
  4. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. ( nieaktualny z dnia 26.11.2019 r.) pdf , 502,06 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry